The Imaging Source 兆鎂新5百萬畫素鏡頭

序列號 規格
[inch]
接口 焦距
[mm]
光圈值 最小物距
[m]
濾鏡螺紋规格
[mm]
直徑
[mm]
重量
[g]
長度
[mm]
TCSL 0418 5MP 1/2.5 CS 4 1.8 0.1 N/A 30 28 14.7
TCL 0616 5MP 1/1.8 C 6 1.6 - 16 0.1 M34×0.5 36 110 45.8
TCSL 0618 5MP 1/2.5 CS 6 1.8 0.1 N/A 30 33 18.3
TCL 0814 5MP 1/1.8 C 8 1.4 - 16 0.1 M27×0.5 35 94 39.3
TCSL 0818 5MP 1/2.5 CS 8 1.8 0.1 N/A 30 35 19.1
TCL 1216 5MP 2/3 C 12 1.6 - 16 0.1 M27×0.5 35 100 39.2
TCL 1616 5MP 2/3 C 16 1.6 - 16 0.2 M27×0.5 35 108 42.4
TCL 2518 5MP 2/3 C 25 1.8 - 16 0.3 M27×0.5 35 86 38.4
TCL 3520 5MP 2/3 C 35 2 - 16 0.4 M27×0.5 35 84 39.2
TCL 5026 5MP 2/3 C 50 2.6 - 32 0.5 M30.5×0.5 35 113 65.7
TCL 7528 5MP 1 C 75 2.8 - 32 0.6 M34×0.5 36 146 72.2
依情形調動

關於 The Imaging Source

自1990年成立以來, The Imaging Source 兆鎂新 成為全球製造工業相機、影像擷取卡及視訊轉換器的領導者之一, 產品系列已廣泛地應用於工業自動化、品質檢測、物流、醫學、科學研究及保全等領域。

我們全方位的產品系列包括了 USB 3.1USB 3.0USB 2.0GigEIEEE1394bIEEE 1394a 等多元介面的工業相機以及相關機器視覺產品, 皆以創新、高品質及持續滿足高性能應用需求而著名。

自動成像協會 已通過 ISO 9001:2015標準認證

聯繫我們